Turun Pryssinkatu hinnat

LÄGENHETSLISTA

Ab Bostads Åbo Pryssgatan 11, bostäder 1–30.

Hyrespriser vid förfrågan: kiinteistoosasto@veritas.fi

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133, 20101 Åbo
010 55 010
www.veritas.fi