KARTA

Ab Bostads Åbo Pryssgatan 11 ligger i Suikkila, i Pryssparkens gröna bostadsområde, alldeles bredvid Västra centrum.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133, 20101 Åbo
010 55 010
www.veritas.fi