BILDER

Ab Bostads Åbo Pryssgatan 11 blir färdigt i slutet av år 2017. Se också interiörbilder här.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133, 20101 Åbo
010 55 010
www.veritas.fi