BILDER

Ab Bostads Åbo Pryssgatan 11 blir färdigt i slutet av år 2017. Se också interiörbilder här.

23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11
23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11

23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11
23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11

17.9.2018 Åbo Pryssgatan 11
17.9.2018 Åbo Pryssgatan 11

23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11
23.5.2018 Åbo Pryssgatan 11

1/7

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133, 20101 Åbo
010 55 010
www.veritas.fi