BOSTADS AB ÅBO PRYSSGATAN 11

ÄGARE

Veritas Pensionsförsäkring

ARKITEKT

Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarinen Oy

ENTREPRENÖR

Peab Oy

VVS-PLANERING

Insto Sainio Oy

GEO-PLANERING

SM Maanpää Oy

KONSTRUKTIONSPLANERING

Sweco Rakennetekniikka Oy

ELPLANERING

Insto Sainio Oy

BYGGPLATSÖVERVAKNING

V-S Rakennuttaminen Oy

As Oy Turun Pryssinkatu 11

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133, 20101 Åbo
010 55 010
www.veritas.fi